ຂ່າວດີ..! ມື້ນີ້ບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຫາຍໄວໆ ແລະ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຈົ່ງປອດໄພ ແລະ ຮັກສາດ້ວຍຕົວທ່ານເອງແດ້ດີ້.

ຂ່າວດີ..! ວັນທີ່ 23 ເມສາ 2021 ນີ້ບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຫາຍໄວໆ ແລະ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຈົ່ງປອດໄພ ແລະ ຮັກສາດ້ວຍຕົວທ່ານເອງແດ້ດີ້.

ທຸກຄົນຈົ່ງຮັກສາມາດຕະການທີຂັ້ນເທິງວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ຂໍໃຫ້ປະເທດລາວຫາຍຈາກພະຍາດໂຄວິດໄປໄວໆເດີ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *