ແບບນີ້ສົ່ງໃຜເຂົ້າປະກວດດີ ໃນເດິແກ້ງ! ເກົາຫຼີໃຕ້ ຈັດການແຂ່ງຂັນ ນັ່ງເມີ່ຢູ່ລ້າໆປະຈຳປີ

ແບບນີ້ກໍມີເສີຍ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຈັດການແຂ່ງຂັນ ນັ່ງເມີ່ປະຈຳປີ ຕ້ອງນັ່ງຢູ່ລ້າໆ ເສີຍເສີຍ ບໍ່ຕ້ອງເວົ້າຫຍັງ

ຫ້າມເວົ້າ ຫ້າມນອນ ຫ້າມກິນ ຫ້າມຍ່າງ ເປັນເວລາ 90 ນາທີ

ຜູ້ທີ່ມີອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຕ່ຳທີ່ສຸດ ແລະ ຄົງທີ່ທີ່ສຸເປັນຜູ້ຊະນະໄດ້ຮັບລາງວັນ

ເຊິ່ງການເຮັດແບບນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ປົດປ່ອຍຄວາມຄຽດ ຫວນຄືນສູ່ຄວາມວ່າງເປົ່າ ເຊິ່ງຜູ້ຊະນະຄື ຜູ້ຍິງເປັນຊ່າງເສີມສວຍ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.