😭🙏ທຸກຄົນເລືອກເກີດບໍ່ໄດ້👉ຊາຍໜຸ່ມ​ ຊາວໂລຮິງຍາ.

ແບກພໍ່ແມ່ ຈາກອາຣາກັນ ປະເທດພະມ້າອົບພະຍົກຈາກບ້ານເກີດເພື່ອໄປຍັງບັງກາລາເທດໃຊ້ເວລາ12ວັນ .

ທ່າມກາງຄວາມຮ້ອນ ຄວາມຫິວໂຫຍ ໂດຍແບກພໍ່ແມ່ເຊິ່ງຊາຣາພາບຊ່ວຍຕົວເອງບໍ່ໄດ້ ວາງໃສ່ກະບຸງ ແລ້ວຫາບໄປດ້ວຍບ່າທັງ2 ຂອງລາວເອງ

ແລະຍ່າງໄປດ້ວຍຕີນເປົ່າ ເປັນໄລຍະທາງ 160.ກິໂລ

ພາບດັ່ງກ່າວທີ່ປະກົດໃນໂລກອອນໄລນ ຈຶ່ງມີຄົນສັນລະເສີນໃນຄວາມ ກະຕັນຍູຮູ້ບຸນຄຸນຂອງລາວຢ່າງຖ້ວມທົ້ນຈາກທົ່ວໂລກ.

ຂໍ1ແຊຣ໌ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃນຫຼາຍໆຊີວິດໃນໂລກນີ້ທີ່ກຳລັງຕົກລະກຳລຳບາກ.

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.