ຂ່າວທົ່ວໄປ

ດ່ວນ ຫລວງພະບາງ ມາແລ້ວ 1 ຄົນຕິດເຊື້ອ ໃຜໄກ້ຊິດດູແລ ໂຕເອງດ່ວນ

ດ່ວນ ຫລວງພະບາງ ມາແລ້ວ 1 ຄົນຕິດເຊື້ອ
ໃຜໄກ້ຊິດດູແລ ໂຕເອງດ່ວນ.

Timeline 14-ປະຈຸບັນ

🔻14/4/21: ອອກເດີນທາງໄປຫຼວງພະບາງພັກຢູ່ວິລ່າມະຫາໂຊກແລະເລາະຫຼິ້ນບໍລິເວນນັ້ນ ຕອນແລງປະມານ9ໂມງແລງອອກໄປຮ້ານ ຟູມູນ (full moon) ແລ້ວໄປຕໍ່ເທັກດາວຟ້າ ແລ້ວກັບມານອນ

🔻15/4/21: ເລາະຢູ່ຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງແລ້ວໄປຫຼິ້ນຢູ່ເສັ້ນກາງ ຫຼັງຈາກນັ້ນກະກັບມານອນ
🔻16/4/21 :ຕອນເຊົ້າໄປຮ້ານນວດຢູ່ແຖວບ່ອນພັກ(ບໍ່ຈື່ຊື່ຮ້ານ)ຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼິ້ນປີໃໝ່ຢູ່ເສັ້ນກາງຄືເກົ່າແລ້ວກັບມານອນ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button