ແຊໃຫ້ ຍັງຄິດຮອດ ລຸງໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ ຄິດຮອດຕອນເພີນມາຢາມເມືອງວຽໄຊ

ຍັງຄິດຮອດ ລຸງໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ ຄິດຮອດຕອນເພີນມາຢາມເມືອງວຽໄຊ

ເທື່ອໃດພໍແຕ່ໄດ້ຍີນສຽງຍົນປະຊາຊົນກໍ່ຖືແກ້ວໄປຂໍນ້ຳມັນໄຕກະກຽງເພີນກໍ່ເອົາໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ.

ເພີນບໍ່ເຄີຍນອນໂຮງແຮມນອກຈາກນອນເຮືອນຫຼັງນ້ອຍໆຂອງເພີນ

ຢູ່ປາກຖ້ຳເວລາເພີນມານອນຢູ່ເມືອງວຽງໄຊປະຊາຊົນແມ່ນດີໃຈທີໄດ້ໄຕໄຟຟ້າຈັກຈົນສອດແຈ້ງ

ທີີມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.