Breaking News

ແຊໃຫ້ ຍັງຄິດຮອດ ລຸງໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ ຄິດຮອດຕອນເພີນມາຢາມເມືອງວຽໄຊ

ຍັງຄິດຮອດ ລຸງໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ ຄິດຮອດຕອນເພີນມາຢາມເມືອງວຽໄຊ

ເທື່ອໃດພໍແຕ່ໄດ້ຍີນສຽງຍົນປະຊາຊົນກໍ່ຖືແກ້ວໄປຂໍນ້ຳມັນໄຕກະກຽງເພີນກໍ່ເອົາໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ.

ເພີນບໍ່ເຄີຍນອນໂຮງແຮມນອກຈາກນອນເຮືອນຫຼັງນ້ອຍໆຂອງເພີນ

ຢູ່ປາກຖ້ຳເວລາເພີນມານອນຢູ່ເມືອງວຽງໄຊປະຊາຊົນແມ່ນດີໃຈທີໄດ້ໄຕໄຟຟ້າຈັກຈົນສອດແຈ້ງ

ທີີມາ

About admin

Check Also

ຊົມເຊີຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຮັດແທ້ທຳຈິງ ພຽງ3ດືອນ ສາມາດ ມ້ າ ງ ຄະດີ ຢ າ ເ ສ ບ ຕິ ດ ໄດ້ເກືອບ 2000 ເລື່ອງ

ຊົມເຊີຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຮັດແທ້ທຳຈິງ ພຽງ3ດືອນ ສາມາດ ມ້ າ ງ ຄະດີ ຢ າ ເ ສ ບ ຕິ ດ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.