ເຫັນພາບນີ້ແລ້ວທຸກຄົນມີຄວາມຄິດແນວໃດ,

ເຫັນພາບນີ້ແລ້ວທຸກຄົນມີຄວາມຄິດແນວໃດ,ຂ້ອຍລະງຶດ ພວກໄປຕໍ່ຄິວຖ້າສັກວັກຊິນເປັນອາທິດຈຶ່ງໄດ້ສັກ,ບາດພາບນີ້ໄປສັກຮອດເຮືອນວ່ານີ້,

ຂ້ອຍລະງຶດບາດຂ້ອຍໄປຖ້າສັກຢາຕໍຄິວເປັນອາທິດຈັງໄດ້ສັກບາດພາບນີມາສັກໃຫ້ຮອດເຮືອນ🙄🙄🙄

ລາວພິການແລ້ວແພດໄປສັກໃຫ້ຮອດເຮືອນວ່ານີ້🤔🤔ງຶດ..!

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.