ຂ່າວຕ່າງປະເທດ

ເສົ້າໃຈ.! ຄົນລາວ ເສ ຍຊິວິດໃນຫ້ອງ ເພາະບໍ່ມີຕຽງທີ່ໂຮງຫມໍຮອງຮັບ (ໄທ)

ສະເທືອນໃຈ! ຍິງຊາວລາວຕິດໂຄ ວິ ດ ເສຍຊີວິດຄາຫ້ອງ.

ເພາະບໍ່ມີຕຽງທີ່ໂຮງຫມໍຮອງຮັບ . 😥😥

ຈົງໃຊ້ຊີວິດຢ່າງມີສະຕິ.

ເບິ່ງຄລິບ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button