ຂ່າວທົ່ວໄປ

ແຈ້ງການ! ກະກຽມທວນຄືນບົດຮຽນເພື່ອສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນ ມ4 ແລະ ມ7

ອີງໃສ່ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ແລະ ທົບທວນຄືນບົດຮຽນ ຂອງນ້ອງນັກຮຽນ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021 ອັນເນື່ອງມາຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການກະກຽມທວນຄືນບົດຮຽນເພື່ອສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນ ມ4 ແລະ ມ7, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ,

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶ່ງໄດ້ອອກຂໍ້ກຳນົດເນື້ອໃນການທວນຄືນບົດຮຽນ ດັ່ງມີລາຍລະອຽດ ຕໍ່ໄປນີ້:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button