ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າທຸກແລະບໍ່ຢາກສູ້ກັບຊີວິດເຈົ້າ ຈົ່ງເບິ່ງວີດີໂອໃຫ້ຈົບ ແລ້ວເຈົ້າຈະໄດ້ຄຳຕອບ.. ເບິ່ງແລ້ວແຊຣໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນນຳ

ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າທຸກແລະບໍ່ຢາກສູ້ກັບຊີວິດເຈົ້າຈົ່ງເບິ່ງດີວີດີໂອໃຫ້ຈົບ ແລ້ວເຈົ້າຈະໄດ້ຄຳຕອບ..

ຄົນເຮົາເກີດມາມີຕົ້ນທືນຊີວິດບໍ່ຄືກັນ, ແມ້ແຕ່ສຸຂະພາບຈິດຫຼືກາຍ; ຫຼາຍໆຄົນເກີດມາມີຫູ, ຕາ, ດັງ, ແຂນ, ຂາຄົບຖ້ວນແຕ່ບໍ່ຍອມສູ້ກັບຊີວິດປ່ອຍໃຫ້ຕົນເອງກາຍເປັນຄົນເສດສັງຄົມ.

ແຕ່ກົງກັນຂ້າມມີຫຼາຍຄົນເກີດມາຂາດຕົ້ນທືນຊີວິດ ແຂນກູດ ຂາຫັກ, ຫູໜວກ, ຕາບອດ, ພໍພຽງມີລົມຫາຍໃຈກໍ່ຍັງສູ້ຊົນກັບຊີວິດໄປຈົນເຖີງວິນາທີສຸດທ້າຍ.

ເບິ່ງແລ້ວຕາດູຕົນຄົນທີ່ເກີດມາຂາດຕົ້ນທືນຊີວິດ, ສຸຂະພາບບໍ່ສົມບູນແຕ່ໃຈສູ້ ຄົນທົ່ວໄປທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ຈົ່ງເບີ່ງຄິຼບນີ້ໄວ້ເປັນແຮງບັນດານໃຈ ສູ້ຕໍ່ໄປ ເພາະຍັງຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດກວ່າເຮົາ.

ຄົນພິການຈື່ງແມ່ນຄົນທີ່ທຸກຍາກທັງກາຍທັງໃຈ, ທຸກຍາກທີສຸດໃນໂລກ ເພາະວ່າເຂົາຢາກເຮັດຫຍັງທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ເຮັດບໍ່ໄດ້ເທົ່າກັບຄົນທົ່ວໄປ.

ເຄົາລົບແລະນັບຖືຄົນພິການທີ່ສູ້ຊົນ ເຮົາເລືອກເກີດບໍ່ໄດ້ແຕ່ເລືອກເຮັດໃນສີ່ງທີ່ດີໄດ້ ສູ້ໆນະ🤗🤗

ຊົມຄລິບ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.