ຈັບໄດ້ຄົນໄທ2ຄົນທີລັກຂ້າມໄປລາວນຳເຊື່ອໂຄວິດໄປລາວ

ຄົນໄທ2ຄົນທີລັກຂ້າມໄປລາວນຳເຊື່ອໂຄວິດໄປລາວຕອນນີ້ນຳຈັບໄດ້ແລ້ວ

ຕົບມື ຕຳຫລວດໄທ-ລາວ ຂ້ໍແລກຄົນລາວຢາກບອກ……..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *