ໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍ! ທາມລາຍຜູ້ຕິດເຊຶີ້ອໃໝ່ ກ່ຽວກັບ 4 ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ ໃນແຂວງ ວຽງຈັນ

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ! ກ່ຽວກັບ 4 ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ ໃນແຂວງ ວຽງຈັນ

ຫຼັງຈາກທີ່ຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ລາຍງານຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ ຂອງໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2021 ເຊີ່ງໃນນັ້ນ, ມີການຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ 4 ຄົນ ເຊີ່ງທັງໝົດ ແມ່ນສຳພັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂດຍມີຂໍ້ມູນຈາກ “ໂພນໂຮງ ວັນນີ້” ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ

ເຕີຶອນທຸກຄົນມີສະຕິເດີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.