Breaking News

Monthly Archives: June 2021

ເຫັນພາບນີ້ແລ້ວນ້ຳຕາສິໄຫຼ…😥ເພື່ອລູກແມ່ເຮັດໄດ້💓

ເຫັນພາບນີ້ແລ້ວນ້ຳຕາສິໄຫຼ…😥ເພື່ອລູກແມ່ເຮັດໄດ້💓 ສຳລັບໄວລຸ້ນກຳລັງຮຽນຢູ່ກະຂໍໃຫ້ຕັ້ງໃຈ. ໃຫ້ສົມກັບທີ່ພໍ່ແມ່ສົ່ງເສຍມາ👩‍🎓👨‍🎓 ທີ່ມາ

Read More »

ເຫັນພາບນີ້ແລ້ວນ້ຳຕາສິໄຫຼ…😥ເພື່ອລູກແມ່ເຮັດໄດ້💓

ເຫັນພາບນີ້ແລ້ວນ້ຳຕາສິໄຫຼ…😥ເພື່ອລູກແມ່ເຮັດໄດ້💓 ສຳລັບໄວລຸ້ນກຳລັງຮຽນຢູ່ກະຂໍໃຫ້ຕັ້ງໃຈ. .ໃຫ້ສົມກັບທີ່ພໍ່ແມ່ສົ່ງເສຍມາ👩‍🎓👨‍🎓 ທີ່ມາ:

Read More »

ອ່ານດ່ວນ! ໂຄວິດສາຍພັນໃໝ່ ທີ່ລາວພົບມີຶ້ນີ້ ມີການລະບາດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວກວ່າສາຍພັນດັ້ງເດີມ

ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດາປະເທດທີ່ຖືກໃຊ້ຊື່ປະເທດໃນການເອີ້ນແທນຊື່ສາຍພັນຕ່າງໆຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ມີການຕັ້ງຊື່ສາຍພັນໃໝ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. 4 ສາຍພັນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດເປັນກຸ່ມສາຍພັນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ (variants of concern) ແລະ ຍັງມີອີກ 7 ສາຍພັນທີ່ຖືກຈັດໃນກຸ່ມສາຍພັນທີ່ຄວນເຝົ້າລະວັງ (variants of interest). ສຳລັບການລະບາດຄັ້ງທີ 2 ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນການລະບາດຂອງສາຍພັນ ອາວຟາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການລະບາດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວກວ່າສາຍພັນດັ້ງເດີມ. ເຖິງວ່າຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນ ສປປ ລາວ ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ແຕ່ກໍຍັງມີການລາຍງານຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ທຸກໆມື້ທັງໃນປະເທດ ແລະ ຈາກຜູ້ທີ່ເດີນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ. ຍ້ອນການລະບາດຂອງສາຍພັນໃໝ່ໃນບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບ ສປປ ລາວ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແມ່ນໄດ້ເຝົ້າລະວັງສາຍພັນຕ່າງໆຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການລະບາດໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/

Read More »

ຂ່າວດີ ມື້ນີ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອຫາຍດີ ສະສົມ 1,981 ຄົນແລ້ວ

ຄະນະສະເພາະກິດແຈ້ງຂ່າວ “ວັນນີ້ 30 ມິຖຸນາ 2021, ມື້ຜ່ານມາໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 1,524 ຕົວຢ່າງ.” (1). ຜົນການວິໄຈພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຈຳນວນ (+ 20 ) ກໍລະນີ ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ ( 2,121 ) ກໍລະນີ: 1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (+ 00 ) ກໍລະນີຕິດເຊື້ອຊູມຊົນ ຈາກຈຳນວນວິເຄາະ 813 ຕົວຢ່າງ, 2. ແຂວງວຽງຈັນ (+ 04 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນ (ຈາກຄອບຄົວຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ຈາກພະນັກງານການບິນລາວເພດຍິງ ບ້ານສີເກີດ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ), 3. ແຂວງຄຳມ່ວນ (+ 01 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 4. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (+ …

Read More »

ຊ່ວຍແຊຮແນ່ ເພືອຊ່ວຍລາວຍ່າງມາແຕ່ໄກແລ້ວ ຊິໄດ້ຮອດບ້ານໄວໆ

ພໍ່ແມ່ພີນ້ອງໃຜກາຍໄປທາງໃຕ້ເຫັນລາວກະລັດເອົາເມື່ອແນ່ຕອນນີ້ລົງຍູ່ສົ້ນຂ້ວາປາກກະດິງ ລາວສິເມືອເມືອງປະທຸມພອນ(ລາວໄດ້ລັດລົດມານຳແຕ່ປາກຊັນ) ຊ່ວຍແຊຮແນ່ ເພືອຊ່ວຍລາວຍາງມາແຕ່ໄກແລ້ວ ຊິໄດ້ຮອດບ້ານໄວໆ. ທີ່ມາ

Read More »

ອ່ານດ່ວນ! ໂຄວິດສາຍພັນໃໝ່ ທີ່ລາວພົບມີຶ້ນີ້ ມີການລະບາດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວກວ່າສາຍພັນດັ້ງເດີມ

ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດາປະເທດທີ່ຖືກໃຊ້ຊື່ປະເທດໃນການເອີ້ນແທນຊື່ສາຍພັນຕ່າງໆຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ມີການຕັ້ງຊື່ສາຍພັນໃໝ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. 4 ສາຍພັນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດເປັນກຸ່ມສາຍພັນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ (variants of concern) ແລະ ຍັງມີອີກ 7 ສາຍພັນທີ່ຖືກຈັດໃນກຸ່ມສາຍພັນທີ່ຄວນເຝົ້າລະວັງ (variants of interest). ສຳລັບການລະບາດຄັ້ງທີ 2 ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນການລະບາດຂອງສາຍພັນ ອາວຟາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການລະບາດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວກວ່າສາຍພັນດັ້ງເດີມ. ເຖິງວ່າຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນ ສປປ ລາວ ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ແຕ່ກໍຍັງມີການລາຍງານຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ທຸກໆມື້ທັງໃນປະເທດ ແລະ ຈາກຜູ້ທີ່ເດີນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ. ຍ້ອນການລະບາດຂອງສາຍພັນໃໝ່ໃນບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບ ສປປ ລາວ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແມ່ນໄດ້ເຝົ້າລະວັງສາຍພັນຕ່າງໆຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການລະບາດໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/

Read More »

ຂ່າວດີ ມື້ນີ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອຫາຍດີ ສະສົມ 1,981 ຄົນແລ້ວ

ຄະນະສະເພາະກິດແຈ້ງຂ່າວ “ວັນນີ້ 30 ມິຖຸນາ 2021, ມື້ຜ່ານມາໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 1,524 ຕົວຢ່າງ.” (1). ຜົນການວິໄຈພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຈຳນວນ (+ 20 ) ກໍລະນີ ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ ( 2,121 ) ກໍລະນີ: 1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (+ 00 ) ກໍລະນີຕິດເຊື້ອຊູມຊົນ ຈາກຈຳນວນວິເຄາະ 813 ຕົວຢ່າງ, 2. ແຂວງວຽງຈັນ (+ 04 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນ (ຈາກຄອບຄົວຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ຈາກພະນັກງານການບິນລາວເພດຍິງ ບ້ານສີເກີດ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ), 3. ແຂວງຄຳມ່ວນ (+ 01 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 4. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (+ …

Read More »

ຊີວິດທີ່ຟືດເຄືອງຂຶ້ນຊ່ວງນີ້ ຈາກລັອກດາວຍາວກ້າວສູ່ຄ່າໄຟແພງຂື້ນ ງານບໍ່ເດີນ ເງີນບໍ່ໄດ້

ການລັອກດາວ ຍ້ອນການລະບາດໃນຊຸມຊົນຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແກ່ຍາວກວ່າ 2 ເດືອນໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍ ມີຊີວິດທີ່ຟືດເຄືອງຂຶ້ນ ບວກໃສ່ບັນຫາຄ່າໄຟສູງກວ່າປົກກະຕິ ນັ້ນຍິ່ງສ້າງຄວາມລຳບາກໃຈບໍ່ໜ້ອຍຕໍ່ປະຊາຊົນໃນວົງກວ້າງ. ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮອບສອງນີ້ນັບແຕ່ຫຼັງປີໃໝ່ລາວ ພສ. 2564 ມາຮອດວັນທີ 28 ມິຖຸນາ ນັ້ນບໍ່ມີທ່າທີ່ຈະຢຸດເຫຼືອສູນໄດ້ເທື່ອ ເຖິງວ່າຈຳນວນຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໄດ້ຫຼຸດລົງ ໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມແລ້ວ 2101 ຄົນເຊິ່ງເປັນເຫດໃຫ້ຕ້ອງມີການໃຊ້ມາດຕະການ ໃນການຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນຂອງທາງການທີ່ເອີ້ນວ່າ “ລັອກດາວ” ແກ່ຍາວກວ່າ 2 ເດືອນ. ແນ່ນອນການລັອກດາວໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທາງກົງ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າ, ຜູ້ທີ່ຈັດໄດ້ວ່າ ແຮງງານນອກລະບົບ ທີ່ໝາຍເຖິງເມື່ອບໍ່ມີວຽກເຮັດ ກໍບໍ່ມີຫຍັງມາຄໍ້າປະກັນເລີຍ, ບໍ່ມີວຽກກໍບໍ່ມີລາຍໄດ້ມາຄໍ້າຈູນຄອບຄົວ. ບັນຫານີ້ແມ່ນໜັກໜ່ວງ ຜູ້ທີ່ມາສ່ຽງໂຊກໃນເມືອງໃຫຍ່ອາໄສການອອກແຮງງານເປັນຕົ້ນຕໍນັ້ນ ຖ້າບໍ່ມີວຽກກໍໝາຍວ່າ ຄາດແຄນແມ່ນແຕ່ອາຫານການກິນເລີຍ ເຊິ່ງນັບແຕ່ການລັອກດາວມານີ້ ພວກເຮົາສາມາດເຫັນຫຼາຍໆກໍລະນີຜ່ານສື່ສັງຄົມ ທີ່ຜູ້ຄົນຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍສະເພາະອາຫານການກິນປະທັງຊີວິດໄປແຕ່ລະມື້ ດັ່ງທີ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມລາຍງານຫວ່າງ ບໍ່ດົນຜ່ານມາມີແຮງງານຈຳນວນປະມານ 130.000 ຄົນຖືກໂຈະວຽກ. ຜູ້ຂຽນມີເພື່ອນບ້ານຜູ້ທີ່ເປັນແມ່ລ້ຽງດ່ຽວລູກສອງ …

Read More »

📣ມຊ ແຈ້ງເລື່ອງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ ສົກ 2020-21​ ໃຫ້ສຳເລັດ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 30 ສິງຫານີ້.

📣📣ມຊ ແຈ້ງເລື່ອງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ ສົກ 2020-21​ ໃຫ້ສຳເລັດ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 30 ສິງຫານີ້. ເລື່ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສອບເສັງຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍຂອງແຕ່ລະຄະນະວິຊາທີ່ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສຳລັບສົກສຶກສາ 2020-2021 ເນື່ອງຈາກວ່າມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ການລົງຝືກງານ, ການລົງໄປເອົາຂໍ້ມູນເພື່ອມາປະກອບໃນການຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນສຳເລັດໄດ້ຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍໃນສົກສຶກສາ 2020-2021 ທີ່ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ ໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາຕາມກຳນົດເວລາທີ່ປະຕິທິນການສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກຳນົດໄວ້ຄະນະນຳມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງມີມະຕິຕົກລົງໃຫ້ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍທີ່ບໍ່ສາມາດດຳເນີນການຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນໄດ້ສຳເລັດຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃຫ້ສອບເສັງຈົບຊັ້ນແທນ ແລະ ໃຫ້ແຕ່ລະຄະນະວິຊາວາງແຜນຈັດຕັ້ງການສອບເສັງ ແລະ ປະກາດຜົນການສອບເສັງໃຫ້ສຳເລັດ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021 ໂດຍປະຕິບັດຕາມລະບຽບການລຸ່ມນີ້: ຂໍ້ມູນຈາກ

Read More »

ບໍ່ຄວນເລື່ອນຜ່ານ…!!! “ກາຕົ້ມນຳ້ຮ້ອນ” ຫາກຕົ້ມແລ້ວຕົ້ມອີກ ໂດຍບໍ່ປ່ຽນນຳ້ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ ກົດອ່ານເບິ່ງເລີຍ.

ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າຄວາມຮ້ອນສາມາເອົາສະນະໂລກຮ້າຍຕ່າງໆໄດ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານຫຼືນໍ້າດື່ມຫາກປຸງສຸກດ້ວຍຄວາມຮ້ອນສູງຫຼືຕົ້ມຈົນຟົດກ່ອນທີ່ຈະນຳມາຮັບປະທານກໍ່ຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຊຶ່ງນັ້ນກໍ່ຖືວ່າບໍ່ແມ່ນຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດແຕ່ອາດບໍ່ທັງໝົດ ເມື່ອສິ່ງທີ່ເຮົາໃຫ້ຄວາມຮ້ອນກັບມັນໂດຍສະເພາະນໍ້າໃນກາຕົ້ມນໍ້າເມື່ອເຮັດຊໍ້າໆຫຼາຍເທື່ອໂດຍບໍ່ປ່ຽນນໍ້າໃນການໍ້າທີ່ຄິດວ່າສະອາດປອດໄພ ກັບໃຫ້ໂທດແກ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍຫາກດື່ມເຂົ້າໄປເພາະນໍ້າທີ່ເຮົາໃຊ້ດື່ມໃນປັດຈຸບັນ ມັກປະສົມໄປດ້ວຍແຮ່ທາດຕ່າງໆຫຼາຍຊະນິດຫາກມີການຕົ້ມຈົດຟົດແລ້ວຫຼາຍເທື່ອຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າລະເຫີຍກາຍເປັນອາຍ ແຕ່ກໍ່ຈະບໍ່ລະເຫີຍທັງໝົດ ຊຶ່ງໃນນໍ້າສ່ວນທີ່ເຫຼືອຢູ່ນັ້ນກໍ່ຈະເປັນປະະລິມານແຮ່ທາດຊະນິດຕ່າງໆທີ່ປະປົນເຫຼືອຢູ່ໃນຈຳນວນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຈະເຫຼືອຢູ່ເກີນມາດຕະຖານທີ່ຈະນຳມາບໍລິໂພກໄດ້ ທາງເດີນຫາຍໃຈອາດເຮັດໃຫ້ປອດຖືກທຳລາຍໄດ້ລວມໄປເຖິງດວງຕາ,ປະສາດ ແລະ ເລືອດ ນອກຈາກນີ້ຍັງລວມເຖິງແຮ່ທາດອື່ນໆກໍ່ມີປະລິມານເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະການລະເຫີຍຂອງນໍ້າອາດຫຼາຍເກີນຂີດຈຳກັດຄວາມສາມາດຂອງຮ່າງກາຍໃນການກຳຈັດຂັບຖ່າຍອອກມາເປັນຂອງເສຍໄດ້ ໂດຍການປະຕິກິລິຍາທີ່ເກີດຂຶ້ນຂະນະນໍ້າຮ້ອນດົນໆນັ້ນກໍ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ອາຍອ່ອນຂອງ Silver nitrate ທີ່ມີຢູ່ໃນນໍ້າຈະປ່ຽນເປັນ Silver nitrate ຊຶ່ງເປັນສານທີ່ໃຫ້ໂທດແກ່ຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ເຍື່ອເມືອກ ແລະ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ຄວນດື່ມນໍ້າທີ່ຕົ້ມຮ້ອນແລ້ວຫຼາຍໆຄັ້ງທາງທີ່ດີຄວນຕົ້ມແຕ່ລະຄັ້ງໃຫ້ພໍດີກັບການໃຊ້ດື່ມ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນນໍ້າທຸກຄັ້ງຫາກຕ້ອງການສຳລັບການຕົ້ມນໍ້າທີ່ໃຊ້ຊົງກາເຟກໍ່ບໍ່ຄວນຕັ້ງກາຕົ້ມນໍ້າໃຫ້ຮ້ອນຕະຫຼອດເວລາ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂລຫະຕົກລົງມາປົນໄດ້ໝັ້ນເປີດຝາເບິ່ງຫາກເຫັນມີຄາບຕະກອນຕິດຄວນລ້າງກາໃໝ່ທັນທີພຽງເທົ່ານີ້ຄວນຮ້ອນກໍຈະບໍ່ສາມາດນຳສິ່ງແປກປອມທີ່ເປັນໂທດ ແລະ ອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.

Read More »

Recent Comments

No comments to show.